Holistische werkwijze

Wij beschikken niet over pasklare oplossingen, toverpillen of hersteltrucs.
En wij graven ook niet naar pijnlijke gebeurtenissen in het verleden.
Hier is wat we doen en wat we wél kunnen bieden:

Intake gesprek en persoonlijk consult.
Wij voeren altijd een intake gesprek om de match te verkennen tussen onze holistische werkwijze en jouw vraag en verwachtingen. Als de match er is, zoeken wij verdere verdieping en uitwerking in een persoonlijk consult. Wij streven ernaar om in maximaal één of twee consulten de essentie te raken en handreikingen te bieden die jou helpen om op eigen kracht verder te gaan.

Holistisch in persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en welzijn.
Wij werken holistisch en ontwikkelgericht, met alle mentale, emotionele en lichamelijke uitingen als richtinggever voor persoonlijke gezondheid en groei. Stress, pijn, stilstand, ziekte en burn-out worden erkend als signalen van onderbewuste verstoringen en conflicten. Wij helpen je om deze te verkennen en op te lossen en zo je eigen potentieel te activeren. Je geeft jouw ‘doctor inside’ de kans om je te helpen heel en gezond te worden in een gestaag en stapsgewijs proces.

Bewustzijn, bewustwording.
We leren je om je verborgen onderbewuste emotionele herinneringen te verkennen. Je wordt je bewust van beperkende overtuigingen, denkbeelden, patronen en gedragsmatige reacties. Je gaat je cognitie en lichaamsintelligentie gebruiken voor diepe reflectie en persoonlijke transformatie. Je leert emoties en doldraaiende gedachtes te reguleren en controleren, in plaats van overweldigd te worden en vast te blijven zitten aan je probleem. Zo ontwikkel je de veerkracht en herstelvermogen voor duurzame gezondheid en welzijn, en voor eigen autonomie in zelfregulatie, zelfregie en zelfzorg.

Westerse wetenschap, oosterse wijsheid.
Hoe wij werken is gebaseerd op het ‘hele brein’ principe. Activiteit van het ‘hele brein’ betekent dat de neurologische verbindingen tussen bewustzijn en het onderbewustzijn worden geopend door aandachtige oefening via het hersengebied van het ‘hogere zelf’. Dit hersengebied vraagt om een kalme, meditatieve gemoedstoestand. Vanuit de kalmte word je de aandachtige waarnemer en vertaler van in het lichaam opgeslagen herinneringen én van je diepe intuïtieve weten.

Luisteren naar symptomen.
Wij bevechten geen symptomen. Wij erkennen en verkennen wat verscholen ligt achter de symptomen. Samen onderzoeken wij wat gehoord en gezien wil worden. Wij hebben geen antwoorden. Wij stellen vragen. Samen luisteren we. We leren je om bij de vragen te blijven en om je open te stellen voor de informatie uit je lichaamsgeheugen en innerlijke wijsheid. Onderbewuste informatie wordt nu bewust. Bewuste informatie kan nu leiden tot transformatie en nieuwe perspectieven.

Intuïtief, sensitief, creatief.
Wanneer we het onderbewustzijn verkennen, gebruiken we diverse intuïtieve, sensitieve en creatieve benaderingen. Samen vinden we de benadering die jou het beste dient. Dit kan zijn het gebruik van symbolen, ‘storytelling’, artistieke expressies, muziek, lichaamswerk. Alles gebeurt in een speelse en niet-oordelende atmosfeer. Er is geen goed of fout, er is alleen bewustzijn en betekenisgeving. Alle emoties mogen tot uiting komen en worden verkend. En uiteindelijk gaan we op zoek naar de glimlach, als expressie van een bewuste en ontspannen staat van zijn.

Persoonlijke consulten, inspirerende presentaties voor groepen.
Wij bieden consulten voor degenen die op een autonome manier willen werken aan persoonlijke ontwikkeling, welzijn en gezondheid. Consulten zijn online of in onze praktijk.
Wij verzorgen inspirerende voordrachten voor groepen over het bewuste en onderbewuste geheugen in relatie tot persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en welzijn. Voordrachten zijn online of ter plekke.